torsdag 17. april 2008

Kloke ord om flagg 17. mai

I Oslo og andre steder har det vært antydning til debatt foran årets 17.mai om bruk av flagg. I Oslo har dette handlet om hvorvidt mennesker med bakgrunn fra andre land kan ta med flaggene sine i 17. mai-toget, eller om toget bør være forbeholdt det norske flagget. 17.mai er en markering av den norske nasjonalstaten og den historiske kampen for demokrati og nasjonal selvstendighet. Flagget er et symbol på nettopp dette. Derfor er det en flott skikk at nasjonaldagen vår feires med det norske flagget, og nasjonaldrakter, slik alle andre folk også gjør på sine nasjonaldager. Imidlertid er det etter mitt syn helt feil å skulle forby folk med bakgrunn fra andre land å bruke sine flagg og nasjonaldrakter 17.mai. Jeg mener vi heller skal se det som en gest til Norge at folk så gjerne vil delta på Norges nasjonaldag, og som en hyllest at de som ønsker det tar med seg sin ”bunad” eller sitt flagg. De vil uansett bli fargerike innslag i et tog dominert av rødt, hvitt og blått. Som redaktør Braanen i Klassekampen skriver i sin leder 17.4.08: ”Andre lands nasjonale uavhengighet og menneskers kjærlighet til sitt eget land er ingen trussel mot Norges selvstendighet og uavhengighet. Drømmen vi står sammen om er jo at alle land og nasjoner skal kunne leve fredelig og likestilt side om side”. Tiltredes!

1 kommentar:

Luca sa...

dere er bare nasjonalister og reaksjonære. Snart blir det slutt på nasjonalstater og statsborgerskap... den siste føydalretten som fremdeles opplever.