tirsdag 5. august 2008

Deltar EU i OL?

Hei.

Etter en deilig sommerferie (med ditto fravær fra bl.a. denne bloggen) er jeg nå uthvilt og klar tilbake til EU- og EØS-debatt.

Jeg starter "høstsesongen" med et innlegg om en svært aktuell sak - OL i Kina som begynner f.k. fredag.

Håper noen lar seg tirre til debatt!

Heming O

DELTAR EU i OL?

OL begynner nå i Kina. EU leiter med lys og lykte etter en eller annen måte de kan utnytte denne idretts- og mediabegivenheten til å skape PR for seg sjøl. De mest ekstreme har tumlet med tanker om at EU skal stille med en tropp, eller med felles landslag i lagidretter. Forslagene har vært steindøde før de har kommet ut av startblokka. OL er nasjonenes idrettsleker – også EU-nasjonenes - uansett hvor mye EU-kommisjonen skulle drømme om å opptre som USA. Så har de lansert et lite håp om i hvert fall en ”EU-identitet” knytta til arrangementet – en egen medaljetabell som viser EU som ”egen nasjon”. Arrangørene har avvist dette offisielt, men EU eller noen pro-EU-idealister vil sikkert utarbeide en slik ”alternativ tabell”. Så gjenstår det å se hva slags gjennomslagskraft en slik liksom-tabell vil få i media. Noen ihuga ja-media, også her hjemme, vil sikkert synes dette er moro. Så kan de spekulere i hvor bra ”Europa” ville gjort det i konkurranse mot stormaktene USA, Russland og Kina. Den globale konkurransen ville anskueliggjøres, så og si. Det kritiske – politiske – spørsmålet til denne tabelleken vil være: ”Er EU en stat”? Eller: ”Hvem er det som ønsker at EU skal være en stat”? Er ikke EU et samarbeid mellom suverene stater, slik ja-sida ofte(st) pleier å framstille det? Er det oppgivelse av Norge som stat vi inviteres til, dersom vi skal bli med i EU? Slike spørsmål blir aktualisert, når noen nå vil leke ”EU som superstat” i samband med de olympiske leker 2008.