tirsdag 5. august 2008

Deltar EU i OL?

Hei.

Etter en deilig sommerferie (med ditto fravær fra bl.a. denne bloggen) er jeg nå uthvilt og klar tilbake til EU- og EØS-debatt.

Jeg starter "høstsesongen" med et innlegg om en svært aktuell sak - OL i Kina som begynner f.k. fredag.

Håper noen lar seg tirre til debatt!

Heming O

DELTAR EU i OL?

OL begynner nå i Kina. EU leiter med lys og lykte etter en eller annen måte de kan utnytte denne idretts- og mediabegivenheten til å skape PR for seg sjøl. De mest ekstreme har tumlet med tanker om at EU skal stille med en tropp, eller med felles landslag i lagidretter. Forslagene har vært steindøde før de har kommet ut av startblokka. OL er nasjonenes idrettsleker – også EU-nasjonenes - uansett hvor mye EU-kommisjonen skulle drømme om å opptre som USA. Så har de lansert et lite håp om i hvert fall en ”EU-identitet” knytta til arrangementet – en egen medaljetabell som viser EU som ”egen nasjon”. Arrangørene har avvist dette offisielt, men EU eller noen pro-EU-idealister vil sikkert utarbeide en slik ”alternativ tabell”. Så gjenstår det å se hva slags gjennomslagskraft en slik liksom-tabell vil få i media. Noen ihuga ja-media, også her hjemme, vil sikkert synes dette er moro. Så kan de spekulere i hvor bra ”Europa” ville gjort det i konkurranse mot stormaktene USA, Russland og Kina. Den globale konkurransen ville anskueliggjøres, så og si. Det kritiske – politiske – spørsmålet til denne tabelleken vil være: ”Er EU en stat”? Eller: ”Hvem er det som ønsker at EU skal være en stat”? Er ikke EU et samarbeid mellom suverene stater, slik ja-sida ofte(st) pleier å framstille det? Er det oppgivelse av Norge som stat vi inviteres til, dersom vi skal bli med i EU? Slike spørsmål blir aktualisert, når noen nå vil leke ”EU som superstat” i samband med de olympiske leker 2008.

3 kommentarer:

jens sa...

Foreløpig jobber IOC som brems for sine egen langtidsinteresser.
Spørs hvor lenge de bremsene holder.

Johnny Olsrud sa...

”Er EU en stat?”

I sin iherdige jakt etter alle knep for å skape negative assosiasjoner til EU-samarbeidet, forsøker lederen i Nei til EU, Heming Olaussen, å være OL-aktuell i SB den 8/8. Han blander sammen OL og EU ved å hevde at ”de mest ekstreme har tumlet med tanker om at EU skal stille med en tropp, eller felles landslag i lagidretter.” Slikt løst tankespinn ser jeg ingen grunn til å kommentere.
Men han stiller samtidig noen politiske spørsmål som han gjerne skal få korte og klare svar på. 1) ”Er EU en stat?” Svar: Nei, EU er en samarbeidsorganisasjon bestående av 27 europeiske suverene nasjonalstater med nesten 500 mill. mennesker. Disse statene har gått inn i et frivillig, tett samarbeid på en lang rekke områder – til felles beste.
2) ”Hvem er det som ønsker at EU skal være en stat?” Svar: Det kan være enkelte, mindre grupperinger i EU som ønsker det. Men det ikke EUs politikk eller mål å skape en føderal stat etter USA-modellen. En parallell til vårt land: det er enkelte mindre grupperinger (SV) som ønsker å melde Norge ut av NATO og si opp EØS-avtalen. Men det er ikke Norges politikk – selv om den lille grupperingen sitter i regjeringen.
3) ”Er ikke EU et samarbeid mellom suverene stater?” Svar: Jo, nøyaktig slik er det.
4) ”Er det oppgivelse av Norge som stat vi inviteres til dersom vi skal bli med i EU?” Svar: Nei, det er det ikke. Frankrike og Italia har vært med i EU siden 1950, men er fortsatt like franske og italienske som de alltid har vært. Storbritannia ble EU-medlem i 1973, men britene er stadig like britiske som før.
Jeg har mistanke om at Heming Olaussen visste svaret på disse spørsmålene fra før. Hvorfor spør han da? Er det for – på en finurlig måte - å friske opp noe av neisidens verste skremselspropaganda fra1994-debatten om at hvis Norge ble EU-medlem, ville flagget, nasjonalsangen og det meste annet av det nasjonale særpreget bli tatt fra oss? Har han ikke annet å diskutere i 2008? Jeg bare spør!

Johnny Olsrud
Europabevegelsen i Vestfold
fylkessekretær

libkon sa...

Interessant innspill fra Europabevegelsens fylkessekretær i Vestfold. Samtidig har jeg et spm. ang. Lisboa-traktaten, hvis realpolitiske innhold jeg ikke er i tvil om vil bli vedtatt - før eller senere: Vil ikke denne for mange formål skape en stat? Hva sier Jens-Peter Bonde? Juridisk personlighet? Hva betyr det? Felles europeisk statsborgerskap? Smak på den siste setningen. Er det dette fylkessekretæren i Vestfold ønsker?

Mvh. Nasjonalkonservativ