mandag 12. mai 2008

Når NHO graver skyttergrav

Adm.direktør i NHO Finn Bergesen jr. har re-lansert arbeidsgiverorganisasjonens gamle kamprop: ”Norge må inn i EU”. Som gjesteskribent hos den norske EU-delegasjonen i Brussel gjentar han gamle besvergelser og plusser på med noen nye. Bergesen har fasit: Island blir snart EU-medlem, og da ryker EØS-avtalen. Noen annen løsning for Norge enn EU-medlemskap finnes ikke. Det er hakk i plata når han påberoper seg EUs straffetoll på laks som ja-argument, samtidig som han (også) har ”oppdaget” at Norge har et demokratisk underskudd gjennom EØS-avtalen. Til og med Euro bruker NHO-sjefen som argument. Det er høyt spill for deler av norsk næringsliv som ikke akkurat kan sies å ha sammenfallende interesser med EU. NHO-sjefen virker ikke lydhør overfor norske økonomiske eksperter. Mer utidig blir Bergesen når han tar fram sin versjon av den gamle Erna Solberg-metaforen om at ”Gratispassasjerer er en ting, men rike sådanne, har lett for å få noe usympatisk og egoistisk ved seg”. Jeg går ut fra at NHO-direktøren har fått med seg at Norge betaler mer enn10 milliarder i EØS-”kontingent”, i tillegg til innskudd i diverse andre ordninger? Som credo velger Bergesen følgende: ”Det er viktig at norske partier i sine forberedelser til sine kommende stortingsprogrammer inntar en åpen holdning til medlemskap i neste periode og ikke låser seg fast. Ingen partier bør akseptere å delta i en koalisjonsregjering med partnere som stiller med veto i denne saken”. En bannbulle fra NHO mot at nei-partier skal sitte i regjering altså. Ut med SP, SV og KrF, kanskje også Venstre? Kan FrP aksepteres av NHO – de svarer jo heller ikke opp hans forventninger? NHOs kannestøperier viser i hvert fall at de har lite lært av sine tidligere feilgrep når det gjelder EU-spørsmålet. De var av de mest ytterliggående når det gjaldt skremselspropaganda om næringslivets undergang uten EU-medlemskap i 1994-kampen. Var det ikke flere hundre tusen arbeidsplasser som skulle gå tapt? Til og med Kåre Willoch oppsummerte disse skremslene som fullstendig urealistiske og et bomskudd fra ja-sida. Syretesten for NHO i 2008 bør være: Hvordan går det egentlig med næringslivet i Norge utafor EU? NHO melder seg altså på for omkamp om EU. Ikke overraskende, men likevel påfallende. Undersøkelser har vist at et stort mindretall av bedriftseiere, ikke minst av små og mellomstore bedrifter, er motstandere av EU-medlemskap. 60% av det norske folk er mot. Det er nei-flertall i alle landsdeler, yrkes og aldersgrupper unntatt blant velstående menn over middagshøyden i Oslo og Akershus. Det har vært klart nei-flertall i over tre år. Så hva er egentlig foranledningen til at NHO blåser i kampluren – nå? Ikke annet enn den samme velregisserte kampanjen som ja-siden har holdt på med en stund om hvor ille det er at Norge ikke har funnet ”sin plass ved bordet” i Brussel. Den står som kjent tom, men EU har forsikret oss om at vi er alltid velkommen, kfr. både president Barroso og visepresident Wahlstrøm på norgesbesøk i det siste. Og så stunder det mot stortingsvalg, og NHO prøver altså å opptre som en strategisk aktør. Det kunne være interessant å utfordre NHOs demokratiske sinnelag en smule, siden de nå har kastet hansken: Hva med en ny folkeavstemming om EU i 2010? Det er jo ikke så lenge til, slik at tålmodigheten ikke behøver å tøyes så lenge. Riktignok er det sannsynlig at nei-siden vil ha flertall på meningsmålingene, og det er heller ikke sannsynlig at noen ja-regjering er stablet på beina. Men hvem har sagt at ja-siden skal ha kontroll over alle betingelsene for å lykkes?
Jeg tror NHO blir nødt til å forholde seg til det smålåtne norske folkestyret en god stund til, og at drømmen om Brussel vil forbli en drøm. I mellomtiden kunne et resultatorientert NHO heller støtte Nei til EUs krav om en ”NOU om EØS”, slik at det demokratiske underskuddet som heter manglende kritisk debatt om EØS-avtalen kunne erstattes med en åpen og total gjennomgang av erfaringene med denne avtalen som er den mest omfattende og inngripende Norge noen gang har inngått. Postulatet om at det kun er EØS som kan ivareta norske næringsinteresser kunne bli testet, og påstanden om at det ikke finnes noe annet alternativ enn fullt medlemskap kunne bli prøvet ut. Og så kunne vi gjennomgått betingelsene for den vetoretten som også NHO lovpriste den gang, i 1994, men som Norge aldri har brukt. Det er mye konkret å ta fatt i, Bergesen, uten å måtte vandre ut i ørkenen med ropet om norsk EU-medlemskap.

3 kommentarer:

Torha sa...

Har ingen intensjon om å forsvare noe av det Bergesen har sagt i sin kronikk. Det må han nesten svare for selv. Men jeg må si jeg blir overrasket over den ramsalte kritikken over at NHOs direktør i det hele tatt snakker om Norges forholdt til EU når han skriver en kronikk for EU-delegasjonen. Det er ingen re-lansering av NHOs syn på denne saken, men et alminnelig partsinnlegg i en debatt som også Nei-siden ønsker. Heldigvis har EU-debatten tatt seg opp det siste året, mye takket være deg og Nei til EU. Derfor er det underlig at man forsøker å hogge beina under de som mener noe annet enn en selv.

Om Bergersens argumenter er "hakk i plata" er godt mulig, men Nei-siden er det ikke bedre sånn sett? Ingen er vel steilere enn dere?

Synes også dine tallsjongleringer begynner å nå uante høyder. Først sier du at Norge betaler mere enn 10 milliarder i EØS-kontigent, uten å opplyse om at dette er over en 5-årsperiode. I hvilke andre sammenhenger bruker mann tall på denne måten? Vil du at det skal feste seg et inntrykk i det norske folk at vi betaler 10 milliarder i året, samtidig som du vil at EØS-avtalen skal opp til vurdering?

I tillegg påstår du at 60% av det norske folk er mot et EU-medlemskap. For noen dager siden skrev du i Nationen at tallet var 52%. Det hadde vært en fordel om man holdt seg til å bruke tallene fra meningsmålingene likt fra gang til gang, dvs at man ikke utelater de 13% som ikke har svart hverken Ja eller Nei.

Til slutt vil jeg komme litt inn på ditt innlegg i Nationen 5. mai. Du sier at de fleste som svarte på meningsmålingen i BT ville oppfatte at de skulle velge mellom EU og EØS. Det er jeg ikke enig med deg i. Spørsmålene var stilt hver for seg (jeg vet ikke hvilket av dem som ble stilt først), og viste at et klart flertall er for EØS-avtalen. Ikke at det eneste alternativ er EU-medlemskap. Ei heller har jeg så liten tiltro til det norske folk at jeg tror de ikke har noen særlig oversikt og innsikt i EØS-avtalen. Da er det bra at selvtilliten i Nei til EU er så stor at bare man får til en NOU så vil det norske folk også ha noe annet enn EØS.

libkon sa...

Er det sant, som du sa i Redaksjon EN nylig, at vi kommer til å miste kronen til fordel for euro dersom vi blir med i EU - etter innføringen av Lisboa-traktaten? Det ville i så fall være en katastrofe for vår økonomiske uavhengighet.
_____________________________________
Stopp ødeleggelsen av Grunnloven - det norske folks frihetsbrev!
http://opprop.no/opprop.php?id=grunnlov

Til støtte for en konservativ og konstitusjonelt samt økologisk forsvarlig politikk, anbefales følgende partiers adgang til Stortinget: Kystpartiet (http://kystpartiet.no/images/files/HOVEDPROGRAM2005_2009.pdf) og Miljøpartiet De Grønne (http://www.gronne.no/wp-content/uploads/2007/3/mdg_program.pdf). Disse partier kan ikke gis prinsipiell støtte i alle saker, men de bør komme inn på Stortinget fordi de utgjør en viktig form for mindretallsopposisjon.

Morten sa...

Det er et viktig poeng "libkon" trekker frem. Det er ingen tvil om at ved et evt norsk EU-medlemskap vil vi møtte erstatte krona med euro og bli underordnet EUs sentralbank og felles økonomiske politikk. Helt enig i at det ikke er noe vi har fordeler av - tverimot!

"Torha" kommentarer BTs måling om EØS. Jeg synes du har et litt vel enkelt syn på hvordan slike spørreundersøkelser oppleves av respondentene. De fleste av oss svarer vel i slike situasjoner rimelig raskt og ut fra den aktuelle dagsordenen. Derfor er det svært sannsynlig at for mange - kanskje til og med de fleste - ble disse spøsmålene oppfattet som et valg mellom EU eller EØS. Det har jo ikke vært, og er ikke, noen grunnleggende offentlig debatt om alternativene til EØS. En NOU vil være ett tiltak som vil legge grunnlaget for en slik viktig debatt.