tirsdag 10. juni 2008

Storbrittania ut av EU?

Hvis folket fikk bestemme…

viser en meningsmåling offentliggjort i The Sunday Telegraph 9.juni i år at:

41% av velgerne vil foretrekke en løsere forbindelse til EU, basert på en handelsavtale og ellers frivillig samarbeid
27% ønsker at Storbritannia skal fortsette som fullt medlem
26% av britene vil trekke seg ut av alt samarbeid med EU

Hvis handelsavtale-alternativet ble lagt fram for en folkeavstemming sier 64% at de ville stemme for dette. På spørsmål om hva de ønsker dersom andre nasjoner skulle blokkere dette alternativet, svarer 57% at da bør Storbritannia forlate EU, mens 33% sier man burde forbli medlem.

Dette reflekterer en del av den svært utbredte folkelige skepsisen som eksisterer mot EUs overnasjonale Unions-prosjekt. Det samme kom til uttrykk i den franske og nederlandske avstemmingen om Grunnlovstraktaten i 2005, og en del av det samme ser vi nå i Irland i samband med Lisboatraktaten; EU-toppenes visjoner og ideer om EU som en politisk union på bekostning av nasjonalstatenes suverenitet og sjølstyre har ikke rotfeste hos vanlige kvinner og menn. Slik vi har sett det demonstrert i hver eneste meningsmåling her hjemme de siste 38 månedene. Folk vil ha demokrati, nasjonalt sjølstyre, kontroll over egne liv, arbeid, bolig og gode og trygge helsetjenester, ikke luftige ideer i traktater som er umulige for folk å forstå, skapt av fjerne overbetalte eliter som driver politikk på en måte som skaper politikerforakt mer enn noe annet. Alle lovene, reglene og direktivene fra EU skaper avmakt og forbitrelse hos folk, som ikke er dummere enn at de ser at mange av disse reglene ikke passer i deres land, og at de 30 EU/EØS-landene på mange måter er så forskjellige at ensarta regelverk bare blir dumt, dyrt og unødvendig. EUs overtro på markedets fortreffelighet skaper utrygghet, motstand og konflikt, og svekker trua på folkestyret. Slik det skjer når valgte ledere løper fra valgløftene sine om å la folket få stemme. Gordon Brown betaler nå en dyr pris for sin EU-lojalitet da han nektet å gjennomføre den folkeavstemminga om Lisboatraktaten han hadde lovt velgerne. Nå vender velgerne både ham og EU ryggen.

1 kommentar:

Unknown sa...

Kommentar på Minerva i dag. Egentlig ment som eget innlegg i enten Dagbladet, DagenMagazinet eller Liberaleren, men har ikke fått svar ennå. Undertegnede har arbeidet meget med dette innlegget de siste dager, men tilsynelatende er dette innlegget uinteressant i disse ekteskapstider. (Selv om den avgjørende behandling skjer førstkommende tirsdag i Lagtinget.)

http://www.minerva.as/?vis=artikkel&fid=3017&id=0906200807440214359&magasin=ja

Med vennlig hilsen
Jonatan Ekelund Time, en 16 år gammel gutt fra Haugesund med interesse for Europa- og personvernspørsmål